Serveis

Enginyeria i Arquitectura
Projectes d’enginyeria i arquitectura
Projectes d’Instal.lacions
Càlcul d’estructures
Direcció i supervisió d’obres
Gestió integral de projectes
Servei integral per a Arquitectes
Projectes claus en mà
Estudis de viabilitat econòmica i tècnica
Elaboració de Plans Directors
Planificació industrial

Desenvolupem els projectes pels nostres clients optimitzant la inversió i els futurs costos de manteniment i explotació.

Enginyeria Legal, Seguretat Industrial i Medi ambient

Llicència o autorització ambiental
Estudis i Avaluacions d’impacte ambiental
Projectes i estudis de mesures contra incendis
Confecció i implementació de Plans d’Autoprotecció (PAU)
Estudis de seguretat
Plans d’emergència
Estudis energètics
Auditories tècniques
Reducció de costos en depuradores

En l’àmbit de les instal.lacions amb reglamentació de seguretat (Baixa i Alta tensió, Gasos combustibles, Emmagatzematge de productes químics i petrolífers, Fred industrial, Instal.lació tèrmica,…), oferim els serveis de legalització o registres corresponents.

Instal.lacions i obres

Obres industrials
Instal.lacions elèctriques
Instal.lacions de control
Instal.lacions de Climatització
Obres de rehabilitació
Reformes
Interiorisme
Manteniment

Podem oferir projectes claus en mà, o be la direcció i coordinació de les obres, permetent que els nostres clients continuïn enfocats en el seu negoci.

Assessorament

Enginyeria d’envasat
Estudis de viabilitat d’inversions
Optimització de costos constructius
Gestió de compres
Eficiència energètica
Plans de seguretat
Prevenció de riscos laborals
Optimització en la depuració d’aigües de procés i residuals
Productivitat Industrial – LEAN
Aplicació del reglament REACH
Implantació i auditories de sistemes de
– responsabilitat social
– gestió de la qualitat
– gestió ambiental

Serveis d'Enginyeria