En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. informa que és titular dels llocs web opsemginyeria.net i opsconsultoria.net. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L., amb NIF B66776089 i domicili social en C/ Santa Tecla, 19; 08470, SANT CELONI (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 45376, foli 26, fulla 485738. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@opsenginyeria.net.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXCEPCIONS DE RESPONSABILITAT
OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L.. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. 

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L..
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. 

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.