Convertim la teva idea en realitat


Dissenyem un procés optimitzat i adequat a les teves necessitats. Ho fem treballant en equip amb tu i el teu personal, ajustant la planificació econòmica i temporal a les necessitats i possibilitats de l’organització.

 • Recollida dels objectius i necessitats del client
 • Presa de dades de la situació actual
 • Recollida de necessitats específiques, idees i propostes del personal directament involucrat en el procés
 • Diagrama de procés
 • Proposta de diverses alternatives a l’equip directiu i personal de planta
 • Llista d’equips
 • Necessitats de serveis
 • Diagrama d’enginyeria productiva
 • Definició bàsica dels equips de producció, Lay-outs i recursos personals
 • Validació amb el client de la proposta definitiva
 • Estudi de viabilitat (CAPEX)
 • Redacció del Brief del Projecte

 

Enginyeria de detall


Desenvolupem en detall el projecte per a la seva correcta execució i muntatge.

 • Especificació d’equips per a compra
 • Implantació d’equips definitiva
 • Plànols de canonades (en 3D o Isomètric on sigui necessari)
 • Plànols de suports i estructures
 • Definició de necessitats de control i potència
 • Especificacions d’instrumentació
 • Estat d’amidaments per a la sol·licitud d’ofertes
 • Col·laboració en el desenvolupament de l’enginyeria de l’obra civil

 

Convertim la teva idea en realitat


Dissenyem un procés optimitzat i adequat a les teves necessitats. Ho fem treballant en equip amb tu i el teu personal, ajustant la planificació econòmica i temporal a les necessitats i possibilitats de l’organització.

 • Recollida dels objectius i necessitats del client
 • Presa de dades de la situació actual
 • Recollida de necessitats específiques, idees i propostes del personal directament involucrat en el procés
 • Diagrama de procés
 • Proposta de diverses alternatives a l’equip directiu i personal de planta
 • Llista d’equips
 • Necessitats de serveis
 • Diagrama d’enginyeria productiva
 • Definició bàsica dels equips de producció, Lay-outs i recursos personals
 • Validació amb el client de la proposta definitiva
 • Estudi de viabilitat (CAPEX)
 • Redacció del Brief del Projecte