Cromology

Planta productiva de pintures.

 • Projecte de reducció de costos en procés productiu
 • Projecte de millora de la productivitat (OEE) en la planta d’envasat
 • Realització de diverses propostes per a nou layout en planta d’envasat
 • Direcció d’obres en el canvi de layout i implementació de les millores en el procés
 • Projecte executiu i direcció d’obres per a la implementació de nou reactor
 • Redacció de Master Plan per a increment de capacitat futura de la planta

Matachana

Nau Industrial de 3.000 m2 situada en la província de Barcelona, destinada a la producció d’equip farmacèutics.

 • Projecte d’activitats,
 • Projectes executius de les instal·lacions de contra incendi, MT, BT, gas, Aire Comprimit, Gasos Inerts i extraccions
 • Direcció d’obres
 • Legalització de les instal·lacions

Hotel Avinguda Palace

Hotel emblemàtic de quatre estrelles situat en el centre de Barcelona amb 160 habitacions.

 • Auditoria tècnica de les instal·lacions existents
 • Projecte de les instal·lacions subjectes a RITE
 • Redacció de Master Plan per a l’adequació de les instal·lacions de l’Hotel
 • Avant projecte de la modificació de la instal·lació de Baixa Tensió
 • Avant projecte de la modificació de la instal·lacions de protecció contra incendis

Henkel

Planta productiva de sabons de l’empresa

 • Projecte de reducció de costos en la planta d’envasat
 • Suport i formació en els operaris d’envasat per a millora de la productivitat

Akzo Nobel

Fabricació de pintures

Planta productiva de pintures ubicada en zona franca

 • Redacció de Projecte executiu per a instal·lacions d’extracció d’aire en zona ATEX

Planta productiva de pintures ubicada a Vallirana

 • Projecte de legalització de les instal·lacions d’ACS i Climatització

Dir

Gimnàs ubicat en el centre de Barcelona

 • Projecte de modificació de la climatització de gimnàs DIR

DHL

Logistica

Nau Industrial logística de 7.750 m2

 • Redacció de projecte executiu per a la millora de les instal·lacions d’ACS i climatització

Nau Industrial logística de 21.800 m2

 • Projecte executiu per a la millora de les instal·lacions de climatització

Chrono Exprés

Nau industrial ubicada en polígon Industrial logístic

 • Projecte d’obres per a la partició de nau logística de tipus C en dues de tipus B, amb una superfície total superior als 22.000 m2
 • Projecte executiu de la modificació de les instal·lacions elèctriques de 450 kW
 • Projecte executiu de la modificació de les instal·lacions de climatització de les oficines 5.000 m2
 • Projecte d’activitats per a nau logística de 17.500 m2
 • Redacció del Pla d’evacuació

Lucta

Planta productiva destinada a la fabricació d’aromes

 • Projecte per a la reducció de consum de gas en planta productiva
 • Reducció dels consums de vapor 3.000 kg/vapor hora
 • Redacció de Capex per a nou procés productiu en planta d’aromes 

Hospital de Bellvitge

Hospital situat a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

 • Projecte de substitució de caldera de gas per a calefacció central

Rotocayfo

Planta productiva destinada a la fabricació de llibres i revistes

 • Projectes d’aparell únic de gas de 5.400 kW
 • Projecte per a la instal·lació de refredadores per a procés amb una potència nominal 3.500 kW

Julià Grup

Empresa de transport public

 • Projecte de la instal·lació elèctrica i d’il·luminació per a nau logística de 24.600 m2
 • Projecte d’activitats per a nova nau destinada a garatge d’autobusos

Cespa

Gestió de residus

Planta productiva destinada a la gestió de residus urbans

 • Redacció de projecte elèctric per a la modificació de les instal·lacions de Baixa Tensió de 527 kW

Planta productiva destinada a la separació de residus urbans

 • Redacció de projecte elèctric per a la modificació de les instal·lacions de Baixa Tensió de 277 kW

Hotel Princesa Sofia

Hotel emblemàtic de cinc estrelles situat en el centre de Barcelona

 • Projecte de legalització de les modificacions les instal·lacions d’ACS i Climatització.
 • Projecte de legalització de les modificacions de les instal·lacions de gas per a cuina
 • Projecte de legalització de les modificacions de les instal·lacions de gas per a calderes

Valtria

Hem col·laborat amb empresa especialitzada en el disseny de sales blanques per a producció industrial

 • Càlcul estructural de nau industrial a Marroc
 • Càlcul estructural per nou pis productiu en nau industrial a França

Valtria

Hem col·laborat amb empresa especialitzada en el disseny de sales blanques per a producció industrial

 • Càlcul estructural de nau industrial a Marroc
 • Càlcul estructural per nou pis productiu en nau industrial a França