La present clàusula:

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. amb NIF B66776089 i domicili social situat en C/ Santa Tecla, 19 – 08470, SANT CELONI (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que OPSEnginyeria Instal·lacions Optimitzades, S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@opsenginyeria.net.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.