ENGINYERIA I ARQUITECTURA


Desenvolupem els projectes pels nostres clients, optimitzant la inversió i els futurs costos de manteniment i explotació.

La nostra expertesa en gestió industrial, ens permet minimitzar la necessitat de recursos, un cop implementades les instal·lacions i/o processos industrials.

 • Projectes d’obres
 • Projectes d’Instal·lacions Industrials (Baixa i Mitja Tensió, Climatització, Ventilació, Gas, Contra Incendi, Aire Comprimit…)
 • Disseny de processos industrials
 • Càlcul d’estructures
 • Projectes Executius
 • Direcció i supervisió d’obres
 • Gestió integral de projectes
 • Servei integral per a Arquitectes
 • Estudis de viabilitat econòmica i tècnica
 • Elaboració de Plans Directors
 • Planificació industrial
 • Llicència o autorització ambiental
 • Legalització d’equips i instal·lacions
 • Llicències d’obres
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Estudis i Avaluacions d’impacte ambiental
 • Projectes i estudis de mesures contra incendis
 • Confecció i implementació de Plans d’Autoprotecció (PAU)
 • Plans d’emergència
 • Estudis energètics
 • Auditories tècniques legals de l’empresa i les seves instal·lacions
 • Elaboració del programa d’adequació a normativa

 

ENGINYERIA LEGAL, SEGURETAT INDUSTRIAL I MEDI AMBIENT


En l’àmbit de les instal·lacions amb reglamentació de seguretat (Baixa i Alta tensió, Gasos combustibles, Emmagatzematge de productes químics i petrolífers, Fred industrial, Instal·lació tèrmica,…), oferim els serveis de legalització o registres corresponents.

El nostre enfoc està en minimitzar el temps i les inversions necessàries.

INSTAL·LACIONS I OBRES


Oferim la direcció i coordinació de les obres, permetent que els nostres clients continuïn enfocats en el seu negoci.

Treballem per assolir el compliment dels terminis sense desviacions en el pressupost, defensant sempre els interessos de la propietat.

 • Obres industrials
 • Instal·lacions elèctriques
 • Instal·lacions de control
 • Instal·lacions de Climatització
 • Obres de rehabilitació
 • Reformes
 • Manteniment
 • Enginyeria d’envasat
 • Productivitat Industrial – LEAN
 • Millora de l’eficiència (OEE)
 • Estudis de viabilitat d’inversions
 • Optimització de costos constructius
 • Eficiència energètica

 

ASSESORAMENT EN MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT


Ajudem a les empreses a implementar estratègies d’optimització i reducció de costos industrials, millorant la seva competitivitat amb la finalitat de que l’empres sigui sostenible en el temps.

Ho fem involucrant a les persones que operen en qualsevol procés de la cadena d’operacions, aconseguint un augment de la seva motivació i implicació en les seves responsabilitats.

Aquest augment de la implicació i motivació de les persones, reverteix en la millora dels marges operacionals, aprofitant el coneixement de totes les persones de l’empresa.