Considero que és important informar-vos de l’entrada en vigor, el dia 29 de novembre, del Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Aquest Decret regula, entre altres, les instal·lacions tècniques de seguretat industrial, els agents de la seguretat industrial i fixa els criteris per a la tramitació digital dels procediments que se’n derivin.

No presenta grans modificacions respecte el que es venia fent, però si que defineix molt clarament responsabilitats i obligacions, al temps que marca, en alguns casos, terminis màxims per a la regularització d’instal·lacions existents.

Per a vosaltres, com a titulars d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial, us afecta principalment en les següents obligacions:

 • Inscriu-re totes les instal·lacions al RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial)
 • Notificar, abans de 15 dies: la modificació, ampliació, canvi de titular o baixa de qualsevol de les instal·lacions inscrites.
 • Conservar la documentació de la instal·lació, en suport digital un mínim de 10 anys.
 • Tenir un certificat d’inspecció inicial o periòdica (segons correspongui) amb data vigent
 • Comunicar qualsevol incident o accident que pateixin les instal·lacions, en un termini inferior a 72 h a l’OGE
  • Els que esteu inclosos dins d’un pla d’emergència exterior de sector químic, a través del CECAT com fins ara
  • En tots els casos, si l’incident o accident afectés a l’exterior de les vostres instal·lacions, haurieu de fer una comunicació immediata:
   • segons els vostre PAU
   • al CECAT si no teniu PAU
   • o als serveis d’emergència
 • Ascensors (abans de 6 mesos):
  • Adaptar sistemes de seguretat en els ascensors que comptin amb portes automàtiques de vidre transparent
  • Dotar de porta de cabina als ascensors que no en tinguin
 • RITE (abans de la propera revisió periòdica)
  • Instal·lació de detectors de Monòxid de Carboni, en algunes instal·lacions segons combustible utilitzat, potència i ubicació del generador
 • Baixa Tensió (quan es modifiquin les instal·lacions d’enllaç)
  • Eliminar tubs propagadors d’incendi (Bergman)
  • Eliminar CGP metàl·liques
 • Baixa Tensió (a l’entrada en vigor del Decret)
  • Dotació d’elèctrode de posada a terra a tots els punts d’enllumenat exterior
 • Baixa Tensió (abans de 6 mesos)
  • Etiqueta adhesiva en el Quadre General de Distribució amb el resultat de l’Inspecció Periòdica
 • Baixa Tensió (abans de 3 mesos)
  • Tota instal·lació que hagi necessitat de projecte per a la seva posada en funcionament, haurà de comptar amb un contracte de manteniment

Les instal·lacions tècniques de seguretat industrial que queden incloses en el Decret són:

 • Ascensors
 • Instal·lacions de Protecció Contra Incendi
  • Excepte aquelles que sols compten amb extintors
 • Instal·lacions Elèctriques, tant de Baixa com Alta Tensió
 • Instal·lacions Frigorífiques
 • Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE)
 • Instal·lacions de Combustibles Gasosos
 • Instal·lacions d’Equips a Pressió
 • Instal·lacions d’Emmagatzematge de Productes Químics
 • Instal·lacions d’Emmagatzematge de Productes Petrolífers per al Consum de la pròpia Instal·lació
 • Grues Torre i Grues Mòbils Autopropulsades

Cal dir que la majoria d’instal·lacions han anat essent registrades en el RITSIC, per el que en principi no hauríeu de tenir grans sorpreses.

No obstant això us vull fer notar, que potser, les instal·lacions de Protecció Contra Incendi han estat les grans oblidades a l’hora de fer el seu registre al RITSIC.

En cas que detecteu la necessitat de realitzar algun registre: us podeu posar en contacte amb el vostre instal·lador de confiança, o si ho preferiu amb nosaltres.

A més, OPSEnginyeria us pot ajudar a realitzar una auditoria de les instal·lacions que necessiten estar registrades, comprovar si ho estan i en cas negatiu determinar el millor procediment per a fer l’inscripció de les mateixes.

Quedo a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que pugueu necessitar.

Atentament

 

Xavier Pascual i Mollfulleda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *