Entrada en vigor del Decret 192/2023

Considero que és important informar-vos de l’entrada en vigor, el dia 29 de novembre, del Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Aquest Decret regula, entre altres, les instal·lacions tècniques de seguretat industrial, els agents de la seguretat industrial i fixa els criteris per a […]

Tràmit de modificació no substancial en activitat industrial

Està força estesa la creença que aquest canvi “legalitza” les modificacions implementades en l’activitat, i que per tant en futures modificacions es parteix de la base de la modificació “legalitzada” a través del tràmit. Aquesta afirmació no és totalment correcte, per aquest motiu ens hem animat a fer el present escrit. Amb ell tenim la […]